Закон о курении в общественных местах 2018: За курение в общественном месте предусмотрена административная ответственность по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей

Разное

Карта сайта

 • Главная
 • Жителям
 • Взаимодействие и сотрудничество
 • Управление МЧС РФ по СПб, Противопожарная служба СПб
 • Об округе
  • Мой округ
  • Карта округа
  • Почетные жители
  • Фотогалерея
 • Законодательная власть
 • Местная власть
  • Глава муниципального образования
  • Муниципальный Cовет
  • Местная Администрация
   • Отдельные государственные полномочия
 • ИКМО
  • Избирательная комиссия
 • Жителям
  • Взаимодействие и сотрудничество
  • Культура и досуг
  • Молодежная политика
  • Образование
  • Общественные работы
  • Физкультура и спорт
  • Развитие территориального общественного самоуправления
  • Экологическое просвещение
  • Защита прав потребителей
  • Информирование населения по вопросам создания ТСЖ
  • Профилактика дорожно-транспортного травматизма
  • Профилактика наркомании
  • Профилактика правонарушений
  • Профилактика межнациональных конфликтов, социальная адаптация мигрантов
  • Профилактика табакокурения
  • Профилактика терроризма и экстремизма
  • Содействие развитию малого бизнеса
  • Общественные организации
  • Издательская деятельность
  • Консультирование в УКП

Поиск по сайту

AaВерсия для слабовидящих

ManaBalss.

lv — līdzdalības platforma

ManaBalss.lv ziņas

skatīt visas

Uzvara iniciatīvai – no 1. aprīļa uzlabo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem ar dzirdes traucējumiem 
pirms 4 dienām

No 1. aprīļa bērniem ar būtiskiem dzirdes traucējumiem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāk apmaksāt kaulā novietojamo dzirdes iekārtu (BAHA) nomaiņu, Veselības ministrijas mājaslapā ziņo Nacionālais veselības dienests (NVD).

Tas būtiski uzlabos dzīves kvalitāti pacientiem, kuru iekārta ir nolietojusies un ir nepieciešama tās nomaiņa. Savukārt bērniem ar kohleārajiem implantiem turpmāk būs pieejama valsts apmaksāta implanta ārējās daļas rezerves daļu nomaiņa, informē NVD. Lasīt tālāk…

Aktuālās iniciatīvas

skatīt visas

ATJAUNOT RĪGAS SATIKSMES VIENREIZĒJO BRAUCIENU ATLAIDES STUDĒJOŠAJIEM!

Atkārtoti aicinām Rīgas domi atjaunot «Rīgas satiksmes» vienreizējo braucienu atlaides studējošajiem, lai mazinātu finansiālo slogu un veicinātu sabiedriskā transporta pieejamību!

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 5’246

Palīdzi savākt vēl

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU VECĀKU TIESĪBAS UZ AGRĀKU PENSIONĒŠANOS

Paredzēt likumā daudzbērnu ģimeņu vecākiem agrāku pensionēšanos.

10’000

Vēlos parakstīt

10’254

Jau parakstījuši 10’254

Palīdzi savākt vēl

SAGLABĀT LATVIJAS UN PASAULES LITERĀTU PIEMINEKĻUS

Rīgas domei ir jānoraida Pieminekļu padomes lēmums un jābeidz cīnīties ar literātu pieminekļiem!

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši

1’397

Palīdzi savākt vēl

603

VALSTS VALODAS STATUSA NODROŠINĀŠANA

Valsts valoda Latvijā visiem iedzīvotājiem ir kopīgā saziņas valoda. Ir nepieciešams stirpināt un nodrošināt valsts valodas statusu Latvijā.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 8’500

Palīdzi savākt vēl

1’500

PAR SKAIDRAS NAUDAS APRITES NORMU SAGLABĀŠANU

Neierobežot skaidras naudas apriti Latvijā.

10’000

Vēlos parakstīt

10’190

Jau parakstījuši 10’190

Palīdzi savākt vēl

25. Jul (2019) ZIŅAValsts ieņēmumu dienests, izskatot Ģenerālprokuratūras prokurora protestu, atcēlis savu lēmumu par personas saukšanu pie…

VIEGLO AUTOMAŠĪNU TEHNISKĀ STĀVOKĻA KONTROLE REIZI DIVOS GADOS

Vieglo automašīnu obligātās tehniskās pārbaudes veikt reizi divos gados.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 9’524

Palīdzi savākt vēl

476

VALSTS APMAKSĀTUS MIEGA TRAUCĒJUMU IZMEKLĒJUMUS

Nediagnosticētas un neārstētas miega slimības ir pamats citām nopietnām slimībām. Iekļausim miega traucējumus izmeklējumus valsts apmaksāto izmeklējumu sarakstā!

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 1’548

Palīdzi savākt vēl

DEKLARĒŠANĀS ĪPAŠUMĀ TIKAI AR ĪPAŠNIEKA ATĻAUJU

Noteikt nepieciešamību pēc īpašnieka atļaujas, deklarējoties svešā īpašumā.

Deklarēšanās kāda īpašumā – tikai ar īpašnieka apstiprinājumu ociciālajā latvija.gov.lv vietnē.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 1’947

Palīdzi savākt vēl

8’053

Iesniegta Saeimā

BEZMAKSAS HIGIĒNAS PRECES MEITENĒM UN SIEVIETĒM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Nodrošināt bezmaksas higiēnas preces izglītības iestādēs (skolās, profesionālās izglītības iestādēs, jauniešu centros), kā arī trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā esošām sievietēm.

10’000

Vēlos parakstīt

11’181

Jau parakstījuši 11’181

Palīdzi savākt vēl

ATZĪT «VECĀS» VALSTS VALODAS ZINĀŠANU APLIECĪBAS

Atzīt par derīgām uzturēšanās atļauju saņemšanai arī līdz 01. 02.2001. izsniegtās apliecības par valsts valodas apguvi.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 2’955

Palīdzi savākt vēl

7’045

DIENNAKTS APRŪPES CENTRI BĒRNIEM AR GARĪGO SPĒJU IEROBEŽOJUMIEM

Diennakts aprūpes centri bērniem un jauniešiem ar garīgo spēju ierobežojumiem ir ārkārtīgi nepieciešami, bet to diemžēl trūkst. Vērsīsim to par labu!

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 356

Palīdzi savākt vēl

9’644

Sveiks sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv! Latvijas pilsoņi vecumā no 16 gadiem šeit var ierosināt un atbalstīt iniciatīvas, lai uzlabotu, mainītu un veidotu Latviju labāku!

Šeit Tu arī bez maksas vari saņemt mūsu palīdzību savas idejas komunicēšanai un pārstāvēšanai Saeimā. Portāla izmantošana ir pilnībā par brīvu!

ManaBalss.lv ir izveidojis un uztur Sabiedrības Līdzdalības Fonds – bezpeļņas sabiedriskā labuma nevalstiskā organizācija.

Kopš 2011. gada ManaBalss.lv darba rezultātā 54 iniciatīvas ir pozitīvi ietekmējušas likumdošanas maiņu (12.05.2022. dati). Tāpēc ManaBalss.lv tiek atzīta par atvērtās pārvaldības globālu veiksmes stāstu. Arī Tu vari īstenot savu ideju sabiedrības labā! Tas ir vienkārši — sāc ar ManaBalss.lv!

ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma – 100% leģitīms rīks iniciatīvu ierosināšanai, atbalstītāju savākšanai un iniciatīvas iesniegšanai Saeimā. Iniciatīvu var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, autorizējoties ar Latvijā reģistrētu interneta banku, maksājuma karti vai izmantojot elektronisko parakstu. ManaBalss.lv nodrošina personas datu drošību un privātuma aizsardzību.

Iniciatīvu autoriem palīdzēsim pilnveidot iniciatīvas, lai tās varētu savākt pēc iespējas vairāk parakstu īsā laika posmā. Iniciatīvas tiek juridiski pārbaudītas, nosakot to atbilstību portāla un Saeimas izvirzītajiem juridiskajiem kritērijiem. ManaBalss.lv piedāvātā juridiskā un konsultatīvā palīdzība ir brīvprātīga, un portāls neuzņemas atbildību par iniciatīvu radītām politiskām vai juridiskām sekām.

Приветствуем на сайте общественных инициатив ManaBalss.lv!

Платформу ManaBalss.lv создала и обеспечивает некоммерческая (бесприбыльная) организация общественного блага «Фонд общественного участия» (Sabiedrības Līdzdalības Fonds).

Наша интернет платформа – инструмент, целью которого является помощь активным гражданам нашей страны в оформлении общественно важных предложений, инициировании и техническом обеспечении сбора подписей и их поддержки, передача на рассмотрение в Сейм предложений, которые получили поддержку не менее чем 10000 граждан Латвии.

В соответствии с Регламентом Работы Сейма (Saeimas кārtības рullis), инициатива, собравшая подписи не менее чем 10000 граждан Латвийской Республики, достигших 16-летнего возраста, имеет статус Коллективного Заявления и должна быть рассмотрена Сеймом в установленном законом порядке.

ManaBalss.lv – это Твоя возможность выступить с общественно значимой инициативой и ознакомить с ней нашу многотысячную аудиторию. Мы предлагаем возможность также ознакомиться и поддержать другие предложения, сбор подписей под которыми уже инициирован на ManaBalss.lv.

Ты можешь выступить с идеями и подписаться под уже инициированными предложениями, используя для авторизации зарегистрированные в Латвийской Республике интернет-банки и eID.

С 2011 года в результате работы ManaBalss.lv 54 инициативы оказали положительное влияние на изменения законодательства (на 12.05.2022.). ManaBalss.lv признана успехом открытого управления в мировом масштабе. Свою идею на благо общества осуществить можешь и Ты! Все просто — начни с ManaBalss. lv!

В проекте ManaBalss.lv участвуют эксперты в вопросах права, политики и других сфер общественных отношений, которые помогут максимально точно и юридически корректно сформулировать Твои предложения. Перед опубликованием эксперты проверяют соответствие заявленных предложений требованиям нормативных актов и Сатверсме. Содействие, юридическая и консультативная поддержка, оказываемые платформой ManaBalss.lv основаны на добровольной основе, и портал ManaBalss.lv не принимает на себя ответственность за юридические и политические последствия публикуемых инициатив.

Welcome to the civic initiative platform – ManaBalss.lv! On this platform, Latvian citizens aged 16 and more can submit legislative proposals to improve and change our country for the better.

Community volunteers will help you to improve and communicate your idea. The platform ManaBalss.lv (MyVoice) is developed and run by the non-profit public good NGO – Foundation of Public Participation. The site for users is completely free!

Since ManaBalss. lv was launched in 2011, 54 laws have been passed or changed thanks to the activity on this site (data: May 12, 2022). ManaBalss.lv is recognized as an open government success story all across the globe. You also can realize your idea to benefit the society! Begin with ManaBalss.lv!

ManaBalss.lv is a 100% legitimate way to submit an initiative, gather supporters and present finished initiatives to the Saeima or any other official institution. An initiative can be submitted and signed by any citizen of the Republic of Latvia at least 16 years of age, after authorizing through a state-registered online bank or the eID system. ManaBalss.lv ensures privacy and the security of personal data.

Authors of initiatives can freely contact volunteer experts in legal system, politics and other sectors, who will be happy to provide assistance in improving initiatives. Initiatives are checked to comply with ManaBalss.lv and Saeima’s legal standards, however the legal consulting provided is community based and the site holds no liability with regards to the political or legal consequences initiatives may entail.

Закон штата Массачусетс о курении | Mass.gov

Сборник законов, постановлений, дел и веб-источников об употреблении табачных изделий, включая курение и вейпинг, в штате Массачусетс.

Если вы не можете найти информацию, которую ищете, или если у вас есть конкретный вопрос, обратитесь за помощью к нашим юридическим библиотекарям.

Пропустить оглавление

Содержание

Вы пропустили раздел оглавления.

Законы штата Массачусетс

MGL c.64C Акциз на сигареты; регулирует ценообразование, налогообложение и другие аспекты продажи сигарет и электронных сигарет. 111, § 72X Во всех домах престарелых должны быть зоны для некурящих; сотрудники не могут курить в помещениях для ухода за пациентами

MGL c.112, § 61A Ни одно учреждение здравоохранения не может продавать табачные изделия

MGL c.148, § 60 Запрещает использование новых зажигалок

21 Возраст для покупки сигарет или электронных сигарет


MGL c. 270, § 6 Табак: продажа или подарок несовершеннолетним. Должен быть 21 год, чтобы покупать любые табачные изделия, включая электронные сигареты, но есть исключение для всех, кому исполнилось 18 лет до 31 декабря 2018 года

MGL c.270, § 6A Штрафы за продажу самокруток лицам моложе 21 года c.270, § 22 Курение на рабочем месте и в общественных местах

MGL c. 270, § 23 Не курить на блошиных рынках

MGL c.270, § 27 Контейнеры с жидким никотином и жидкие или гелевые вещества, содержащие никотин, должны находиться в упаковке, недоступной для детей

MGL c.270, § 28 .270, § 29 Содержание никотина в продуктах для вейпинга и электронных сигаретах ограничено с 1 июня 2020 г.

MGL c.272, § 43A Не курить в общественном транспорте и на станциях

Правила штата Массачусетс

105 CMR 661 Правила реализации MGL c.270 § 22. Содержит подробные требования, разрешающие курение в членских ассоциациях и на открытых площадках.

105 CMR 665 Минимальные стандарты для розничной продажи табака и электронных систем доставки никотина, включая ароматизированный табак и другие устройства для курения в штате Массачусетс 

940 CMR 22 Продажа и распространение сигар в штате Массачусетс 

Федеральных законов

15 USC § 1335 Реклама на телевидении и радио

21 USC § 387f(d) (с поправками, внесенными HB 1865, §§603-604) Для покупки табачных изделий должно быть 21 год

FDA и Закон о контроле над табаком
Регулирование производства, маркетинга, продажи и распространения табачных изделий . Ссылки на законы, правила и рекомендации.

Федеральные правила

24 CFR §§ 965.651-965.653 Государственное жилье для некурящих

Избранные случаи

Американско-литовский клуб натурализации Атол Массачусетс против Совета здравоохранения Атол, 446 Массачусетс 310 (2006)
Город может запретить курение в частных клубах.

Донован против Филип Моррис, 455 Массачусетс. 215 (2009)
Истцы требовали «медицинского наблюдения» на основании их воздействия сигаретного дыма.

Haglund v. Philip Morris, 446 Mass. 741 (2006)
«Поскольку ни одну сигарету нельзя безопасно использовать по ее обычному назначению, курению, не может быть неразумного использования сигарет».

веб-источников

Курение или вейпинг вообще
Курение в квартирах или кондоминиумах
 • Westland Housing Corp. v. Scott, 312 Mass. 375 (1942)
  Суд постановил, что имело место конструктивное выселение, когда «вредное состояние дыма, сажи, масла и паров, поднимающихся из недавно установленной масляной горелки в подвале в арендованную квартиру на первом этаже с освобождением ее нанимателем в разумный срок».
 • Harwood Capital Corp. против Кэри, Бостонский жилищный суд 05-SP-00187 (3 июня 2005 г.) хотя курение в здании было разрешено. Соседние жильцы жаловались арендодателю на дым, просачивающийся в их квартиры. Поскольку это был вердикт присяжных, опубликованного мнения нет, но мы собрали здесь доступные материалы до и после вердикта.
 • Внедрение запрета на курение в государственном жилье, Федеральный реестр, 2016 г.
  Вступает в силу 3 февраля 2017 г. «Не позднее 18 месяцев с даты вступления в силу правила каждое АГЖС должно внедрить «бездымную» политику, запрещающую использование запрещенных табачные изделия во всех жилых единицах государственного жилья, в помещениях общего пользования государственного жилья и в административных офисных зданиях АГЖС».
 • Правовые возможности для владельцев кондоминиумов, подвергшихся воздействию пассивного курения, Сьюзан Шенмарклин, Юридический консорциум по борьбе против табака, декабрь 2006 г.
  «Правовые варианты, доступные владельцу кондоминиума, подвергшемуся воздействию пассивного курения из соседнего кондоминиума».
 • Проникновение вторичного табачного дыма в многоквартирное доступное жилье, Сьюзан Шонмарклин, Юридический консорциум по борьбе против табака, апрель 2010 г. власти и владельцы, которым помогает HUD, должны следовать законным правилам запрета на курение и предоставлять рекомендации о том, как обеспечить соблюдение таких правил».
 • Инструментарий для владельцев/управляющих и резидентов, HUD.
  Эти комплекты материалов для бездымного жилья содержат образовательные, практические и справочные брошюры, брошюры и другую информацию, предназначенную для помощи владельцам/управляющим и жильцам государственных и многоквартирных домов с оказанием помощи , которые хотят иметь более безопасные и здоровые дома.
Курение на рабочем месте
 • Курение на рабочем месте, WorkplaceFairness.
  Вопросы и ответы о правах курящих и некурящих на рабочем месте.
 • Курение на рабочем месте: варианты для сотрудников и правовые риски для работодателей , Лесли Зеллерс и Саманта К. Графф, Юридический консорциум по борьбе с табаком, 2008 г. которые продолжают подвергаться пассивному курению на работе».
Постановление работодателя о запрете курения вне рабочего места
 • Родригес против EG Systems d/b/a/ Scotts Lawn Services, 639 F.Supp.2d 131 (2009 г.)
  Скотт Родригес был уволен из Scotts Lawn Care за курение вдали от рабочего места и подал иск против компании в соответствии с законами о конфиденциальности и ERISA. Суд постановил, что «У Родригеса нет защищенного интереса к конфиденциальности в связи с тем, что он курит, потому что он никогда не пытался скрыть этот факт», и «Такое лицо, как Родригес, которому только условно предложили работу, не ожидает льгот в рамках плана ERISA потенциального работодателя, который защищает Раздел 510».
 • Курильщикам не нужно подавать заявление, Boston.com, 19 декабря 2010 г.
  «В соответствии с новой политикой, которая считается первой в своем роде для больницы в Массачусетсе, больница Анны Жак в Ньюберипорте в прошлом месяце начала проверять потенциальных сотрудников на употребление никотина. Те, кто не пройдет проверку, могут забыть о работе». В статье освещается этот и другие запреты работодателей на курение вне рабочего места. Примечание: Вы должны быть в сети в штате Массачусетс, чтобы получить доступ к этой ссылке.

Источники печати

Составление трудовых документов в Массачусетсе, изд. 4 th , MCLE, вкладной лист. Глава 11: Конфиденциальность на рабочем месте.

Трудовое право, 3-е изд. (Mass. Practice v.45), Thomson Reuters, 2016 г. с дополнением, Раздел 10:7 Расследование частных фактов.

Трудовое право штата Массачусетс, 2-е изд., Lexis, вкладной лист. Глава 3, Раздел 3-8[b] и 3-11.

Право арендодателей и арендаторов, 3-е изд. (Mass. Practice v.33), West Group, 2000 с приложением. Разделы 11:4 – 11:9.

«Отказ от родительских прав: опрос и анализ того, является ли пассивное курение жестоким обращением с детьми», 32 Journal of Law & Health 89 (2019).

Что делать с кадровыми проблемами в Массачусетсе, BLR, с вкладными листами. См. Smoking-National и Smoking-Massachusetts.

Последнее обновление: 6 апреля 2023 г.

Помогите нам улучшить Mass.gov своими отзывами

Вы нашли то, что искали на этой веб-странице?

Если у вас есть предложения по сайту, сообщите нам. Как мы можем улучшить страницу? *

Пожалуйста, не указывайте личную или контактную информацию.

Отзывы будут использованы только для улучшения сайта. Если вам нужна помощь, обратитесь в юридические библиотеки судов первой инстанции. Пожалуйста, ограничьте ввод до 500 символов.

Пожалуйста, удалите любую контактную информацию или личные данные из вашего отзыва.

Если вам нужна помощь, обратитесь в Юридическую библиотеку суда первой инстанции.

Пожалуйста, сообщите нам, как мы можем улучшить эту страницу.

Пожалуйста, удалите любую контактную информацию или личные данные из вашего отзыва.

Если вам нужна помощь, обратитесь в Юридическую библиотеку суда первой инстанции.

Спасибо за отзыв о сайте! Мы будем использовать эту информацию для улучшения этой страницы.

Если вам нужна помощь, обратитесь в Юридическую библиотеку суда первой инстанции.

Если вы хотите и дальше помогать нам улучшать Mass.gov, присоединяйтесь к нашей пользовательской панели, чтобы протестировать новые функции сайта.

Управление здравоохранения штата Орегон : Употребление табака и пассивное курение: Политика запрета курения : Табак : Штат Орегон

На этой странице содержатся инструменты и ресурсы для программ профилактики и обучения табаку (TPEP), работающих с местными органами власти над принятием политики, расширяющей меры защиты общественного здоровья для жителей штата Орегон. Местные юрисдикции работают над расширением законов, защищающих работников и население от пассивного курения как в помещении, так и на улице.

Справочная информация

Закон штата Орегон о чистом воздухе в помещениях (ICAA) защищает почти каждого человека в штате Орегон от рисков для здоровья, связанных с пассивным курением. ICAA запрещает курение на рабочем месте и в пределах 10 футов от всех входов, выходов и пандусов, ведущих к входу или выходу и обратно, открывающихся окон и вентиляционных отверстий.

В 2015 году был принят закон (HB 2546), который расширил ICAA, включив в него использование «систем доставки ингалянтов». Ингаляционные системы доставки — это устройства, которые можно использовать для доставки никотина, каннабиноидов и других веществ в виде пара или аэрозоля. К ним относятся электронные сигареты, вейп-ручки, электронные кальяны и другие устройства. Согласно закону, жители штата Орегон не могут использовать электронные сигареты и другие системы доставки ингаляторов на рабочих местах, в ресторанах, барах и других закрытых общественных местах. Нет никаких исключений для торговых точек по продаже электронных сигарет, коптильных, баров или других мест.

В 2017 году губернатор Браун подписал закон о табаке 21 (SB 754). Закон запрещает распространение и продажу табачных изделий и систем доставки ингалянтов лицам моложе 21 года.

ICAA содержит исключения, разрешающие курение табачных изделий в сертифицированных табачных магазинах и сертифицированных сигарных барах. Кроме того, до 25 спальных комнат в гостинице или мотеле могут быть обозначены как комнаты, в которых разрешено курение.

Текущие требования к сертификации коптильных магазинов и сигарных баров обобщены в этом матрица сравнения вариантов сертификации коптильни и сигарного бара. На этих освобожденных предприятиях, а также в зонах, не подпадающих под действие ICAA (например, столовые на открытом воздухе), работники и население продолжают подвергаться пассивному курению.

Формулировка преимущественного права была удалена из ICAA в соответствии с законодательством, принятым в 2007 году, что позволяет местным юрисдикциям принимать правила, более строгие, чем законы штата. Местное самоуправление может принять всеобъемлющее постановление, запрещающее курение на всех рабочих местах и ​​в общественных местах, как в помещении, так и на открытом воздухе. Местный закон может запрещать курение в местах, не предусмотренных законодательством штата, например, на всех предприятиях (т. е. не исключая коптильни), в зонах отдыха/обедах на открытом воздухе и в других открытых общественных местах. Местный закон может быть сильнее закона штата, но не может быть слабее (т. е. уменьшать или отменять ограничения и запреты в законе штата).

Инструменты и ресурсы

Ресурсы для оценки

 •  Отчет об исследовании соблюдения Закона о чистоте воздуха в помещениях за 2010 г.
 • Дышите легко: оценка предприятий, не подпадающих под действие Закона штата Орегон о чистом воздухе в помещениях – презентация результатов исследования соответствия требованиям ICAA.

Ресурсы для разработки политики  

 • Укрепление здоровья и предотвращение заболеваний и травм с помощью политики в отношении табака на рабочем месте – в отчете Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH) рекомендуется, чтобы все рабочие места были свободны от табака, включая электронные сигареты, и чтобы работодатели сделали программы по прекращению употребления табака доступными для работников. .
 • Основы законов о запрете курения на рабочих местах – рекомендации по разработке и внедрению эффективных правил запрета на курение.
 • Американцы за права некурящих – Информация и ресурсы для кампаний по введению местных законов о запрещении табачного дыма в помещениях
 • Как сделать свой бизнес без табака — инструменты разработки политики от Providence Health & Services

Прочие ресурсы

 •  Принятие политики отказа от табака в кампусах (2016 г.) — это руководство предназначено для помощи в разработке эффективных и обязательных к исполнению правил отказа от табака для высших учебных заведений. (Юридический центр общественного здравоохранения)
 • Конституционного права на курение или употребление алкоголя не существует (2018 г.) — аналитический обзор, развенчивающий утверждение о том, что существует конституционное «право курить» либо коммерческий табак, либо рекреационную марихуану. (Юридический центр общественного здравоохранения)
 • Государственные законодательные меры по проблемам табака (SLATI) — от Американской ассоциации легких, информация о действующих законах штата о борьбе против табака, включая государственные ограничения на курение в общественных местах и ​​на рабочих местах, акцизные сборы на табачные изделия и многое другое.
 • Веб-сайт CDC о курении и употреблении табака

Оценка расширения ICAA

Оценка расширения Закона о чистом воздухе в помещениях. Оценка расширения Закона о чистом воздухе в помещениях (ICAAEE) направлена ​​на углубление понимания факторов, которые приведут к успеху в расширении эффективной политики в отношении чистого воздуха в помещениях во всех округах.

Ресурсы для определенных типов рабочих мест и общественных мест 

Открытые рабочие места и общественные места

 • Бездымный воздух на открытом воздухе — образец постановления, список постановлений и другие ресурсы организации «Американцы за права некурящих»
 • Открытые площадки и мероприятия — подключение HPCDP (в стадии строительства)
 • Комплексные места, свободные от табачного дыма (2018 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *