Берут ли подоходный налог с пенсии: Подоходный налог с пенсии | Администрация Смоленского района Алтайского края

Разное

Содержание

ManaBalss.lv — līdzdalības platforma

ManaBalss.lv ziņas

skatīt visas

Amatpersonu lojalitātes prasība virzās uz nostiprināšanu likumdošanā 
pirms 3 stundām

Saeimas Nacionālās drošības komisija ir nolēmusi izskatīšanai Saeimā virzīt grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas valsts pārvaldē nodarbinātajiem paredzētu pienākumu būt lojāliem Latvijai un Satversmei, ziņo Saeimas Preses dienests.

Šāds grozījums tiek virzīts pēc janvāra vidū virzību Saeimā guvušā kolektīvā iesnieguma «Aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām» prasības. Tā tika iesniegta ar 13’165 platformā ManaBalss.lv savāktiem pilsoņu parakstiem. Lasīt tālāk…

Aktuālās iniciatīvas

skatīt visas

Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

PAR PIERĪGU BEZ ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS!

Aicinām Ropažu novada pašvaldību pilnībā atteikties no potenciāli bīstamas atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību, lai Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, kā arī apkārtējā daba, būtu drošībā.

Vēlos parakstīt

10’531

Jau parakstījuši 10’531

Palīdzi savākt vēl

pirms nedēļas ZIŅAIniciatīva «Par Pierīgu bez atkritumu dedzināšanas!» ir iesniegta pašvaldībā, un tās izskatīšana paredzami notiks…

BRĪVU IZVĒLI PILNGADĪGIEM CILVĒKIEM! PAR E-CIGAREŠU AROMĀTU SAGLABĀŠANU

Par brīvu izvēli pilngadīgiem cilvēkiem! Par e-cigarešu aromātu saglabāšanu!

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 8’522

Palīdzi savākt vēl

1’478

ATDALĪT BABĪTES NOVADU NO MĀRUPES NOVADA

Par Babītes novada un Mārupes novada atdalīšanu!

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 2’425

Palīdzi savākt vēl

7’575

pirms 5 dienām ZIŅA(Publikācija 08. 05.2023. ir papildināta arī ar iniciatīvas autores komentāru – rindkopu slīprakstā pirms novada domes…

LEGALIZETMARIHUANU.LV

Katram ir tiesības uz brīvi pieejamu medicīnu, dabu un tās augiem. Legalizējot marihuānu, mēs Latvijā izveidosim kārtību šajā visai haotiskajā jomā.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 2’961

Palīdzi savākt vēl

7’039

Iesniegta Saeimā

VALDĪBAS ATKĀPŠANĀS STREIKA VIENOŠANĀS NEIZPILDES GADĪJUMĀ

Iniciatīvas mērķis ir panākt amatpersonu praktisku atkāpšanos no amata, ja netiek pildīta uz spēkā esošiem tiesību aktiem balstīta streika vienošanās.

10’000

Vēlos parakstīt

11’707

Jau parakstījuši 11’707

Palīdzi savākt vēl

pirms nedēļas ZIŅASaprotot Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas noslodzi un darba specifiku, šī iniciatīva, kas pašlaik ir guvusi…

PAR LATVIJU BEZ ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS RŪPNĪCĀM

Sadzīves atkritumu sadedzināšana enerģijas ieguvei Latvijai nelīdzēs sasniegt ES mērķus, kā arī radīs nelabvēlīgas sekas gan uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, gan uz vidi un cilvēku veselību.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 4’053

Palīdzi savākt vēl

5’947

13.

Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam…

Iesniegta Saeimā

VIEGLO AUTOMAŠĪNU TEHNISKĀ STĀVOKĻA KONTROLE REIZI DIVOS GADOS

Vieglo automašīnu obligātās tehniskās pārbaudes veikt reizi divos gados.

10’000

Vēlos parakstīt

11’792

Jau parakstījuši 11’792

Palīdzi savākt vēl

pirms 12 dienām ZIŅAIniciatīva par automašīnu tehniskās apskates obligātumu reizi divos gados aprīļa beigās ir iesniegta Saeimā. Tās…

NODOKĻU ATLAIDI ARĪ VETERINĀRAJAI APRŪPEI

Iekļausim veterināro aprūpi attaisnotajos izdevumos un padarīsim to pieejamāku!

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 1’132

Palīdzi savākt vēl

8’868

DROŠAS IETVES UN IELAS BEZ NOMAS ELEKTROSKREJRITEŅIEM

Ar šo iniciatīvu vēlos atjaunot drošību uz gājēju ietvēm un ielās, nosakot nomas elektroskrejriteņu aizliegšanu.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 509

Palīdzi savākt vēl

9’491

Iesniegta Saeimā

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU VECĀKU TIESĪBAS UZ AGRĀKU PENSIONĒŠANOS

Paredzēt likumā daudzbērnu ģimeņu vecākiem agrāku pensionēšanos.

10’000

Vēlos parakstīt

11’460

Jau parakstījuši 11’460

Palīdzi savākt vēl

pirms 12 dienām ZIŅASaeima maija pirmajā pusē sāks izskatīt pilsoņu iniciatīvu, lai vecākiem, kuri ir izaudzinājuši vismaz trīs bērnus,.

..

DEKLARĒŠANĀS ĪPAŠUMĀ TIKAI AR ĪPAŠNIEKA ATĻAUJU

Noteikt nepieciešamību pēc īpašnieka atļaujas, deklarējoties svešā īpašumā. Deklarēšanās kāda īpašumā – tikai ar īpašnieka apstiprinājumu ociciālajā latvija.gov.lv vietnē.

10’000

Vēlos parakstīt

Jau parakstījuši 3’630

Palīdzi savākt vēl

6’370

Sveiks sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv! Latvijas pilsoņi vecumā no 16 gadiem šeit var ierosināt un atbalstīt iniciatīvas, lai uzlabotu, mainītu un veidotu Latviju labāku!

Šeit Tu arī bez maksas vari saņemt mūsu palīdzību savas idejas komunicēšanai un pārstāvēšanai Saeimā. Portāla izmantošana ir pilnībā par brīvu!

ManaBalss.lv ir izveidojis un uztur Sabiedrības Līdzdalības Fonds – bezpeļņas sabiedriskā labuma nevalstiskā organizācija.

Kopš 2011. gada ManaBalss.lv darba rezultātā 54 iniciatīvas ir pozitīvi ietekmējušas likumdošanas maiņu (12.05.2022. dati). Tāpēc ManaBalss.lv tiek atzīta par atvērtās pārvaldības globālu veiksmes stāstu. Arī Tu vari īstenot savu ideju sabiedrības labā! Tas ir vienkārši — sāc ar ManaBalss.lv!

ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma – 100% leģitīms rīks iniciatīvu ierosināšanai, atbalstītāju savākšanai un iniciatīvas iesniegšanai Saeimā. Iniciatīvu var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, autorizējoties ar Latvijā reģistrētu interneta banku, maksājuma karti vai izmantojot elektronisko parakstu. ManaBalss.lv nodrošina personas datu drošību un privātuma aizsardzību.

Iniciatīvu autoriem palīdzēsim pilnveidot iniciatīvas, lai tās varētu savākt pēc iespējas vairāk parakstu īsā laika posmā. Iniciatīvas tiek juridiski pārbaudītas, nosakot to atbilstību portāla un Saeimas izvirzītajiem juridiskajiem kritērijiem. ManaBalss.lv piedāvātā juridiskā un konsultatīvā palīdzība ir brīvprātīga, un portāls neuzņemas atbildību par iniciatīvu radītām politiskām vai juridiskām sekām.

Приветствуем на сайте общественных инициатив ManaBalss.lv!

Платформу ManaBalss.lv создала и обеспечивает некоммерческая (бесприбыльная) организация общественного блага «Фонд общественного участия» (Sabiedrības Līdzdalības Fonds).

Наша интернет платформа – инструмент, целью которого является помощь активным гражданам нашей страны в оформлении общественно важных предложений, инициировании и техническом обеспечении сбора подписей и их поддержки, передача на рассмотрение в Сейм предложений, которые получили поддержку не менее чем 10000 граждан Латвии.

В соответствии с Регламентом Работы Сейма (Saeimas кārtības рullis), инициатива, собравшая подписи не менее чем 10000 граждан Латвийской Республики, достигших 16-летнего возраста, имеет статус Коллективного Заявления и должна быть рассмотрена Сеймом в установленном законом порядке.

ManaBalss.lv – это Твоя возможность выступить с общественно значимой инициативой и ознакомить с ней нашу многотысячную аудиторию. Мы предлагаем возможность также ознакомиться и поддержать другие предложения, сбор подписей под которыми уже инициирован на ManaBalss.lv.

Ты можешь выступить с идеями и подписаться под уже инициированными предложениями, используя для авторизации зарегистрированные в Латвийской Республике интернет-банки и eID.

С 2011 года в результате работы ManaBalss.lv 54 инициативы оказали положительное влияние на изменения законодательства (на 12.05.2022.). ManaBalss.lv признана успехом открытого управления в мировом масштабе. Свою идею на благо общества осуществить можешь и Ты! Все просто — начни с ManaBalss.lv!

В проекте ManaBalss.lv участвуют эксперты в вопросах права, политики и других сфер общественных отношений, которые помогут максимально точно и юридически корректно сформулировать Твои предложения. Перед опубликованием эксперты проверяют соответствие заявленных предложений требованиям нормативных актов и Сатверсме. Содействие, юридическая и консультативная поддержка, оказываемые платформой ManaBalss.lv основаны на добровольной основе, и портал ManaBalss.lv не принимает на себя ответственность за юридические и политические последствия публикуемых инициатив.

Welcome to the civic initiative platform – ManaBalss.lv! On this platform, Latvian citizens aged 16 and more can submit legislative proposals to improve and change our country for the better.

Community volunteers will help you to improve and communicate your idea. The platform ManaBalss.lv (MyVoice) is developed and run by the non-profit public good NGO – Foundation of Public Participation. The site for users is completely free!

Since ManaBalss.lv was launched in 2011, 54 laws have been passed or changed thanks to the activity on this site (data: May 12, 2022). ManaBalss.lv is recognized as an open government success story all across the globe. You also can realize your idea to benefit the society! Begin with ManaBalss.lv!

ManaBalss. lv is a 100% legitimate way to submit an initiative, gather supporters and present finished initiatives to the Saeima or any other official institution. An initiative can be submitted and signed by any citizen of the Republic of Latvia at least 16 years of age, after authorizing through a state-registered online bank or the eID system. ManaBalss.lv ensures privacy and the security of personal data.

Authors of initiatives can freely contact volunteer experts in legal system, politics and other sectors, who will be happy to provide assistance in improving initiatives. Initiatives are checked to comply with ManaBalss.lv and Saeima’s legal standards, however the legal consulting provided is community based and the site holds no liability with regards to the political or legal consequences initiatives may entail.

Как пенсионеры в Германии могут сэкономить сотни евро на налогах

Всё больше и больше пенсионеров в Германии обязаны платить налоги со своей пенсии. Разбираемся, как они могут сэкономить сотни евро и в каких случаях должны подавать налоговую декларацию.

Всё большая часть пенсии облагается налогом

По данным Федерального статистического управления, около трети из 21 миллиона пенсионеров в Германии в настоящее время платят налоги со своих пенсий, и эта цифра неуклонно растёт, пишет Süddeutsche Zeitung.

Дело в том, что из года в год всё большая часть пенсии облагается налогом. Например, для пенсионеров 2015 года налогооблагаемая часть пенсионных доходов составляет 70%. Для пенсионеров 2021 года — уже 81%. Начиная с 2040 года, пенсионеры должны будут платить налоги со всей суммы своей пенсии.

Когда нужно подавать налоговую декларацию

Пенсионеры обязаны подавать налоговую декларацию, если налогооблагаемая часть их пенсии превышает Grundfreibetrag (необлагаемый налогами доход). С 2022 года эта сумма составляет 10 347 евро в год.

Однако из налогооблагаемой части пенсии можно вычесть взносы на медицинскую страховку и долгосрочный уход, Werbungskosten в размере 102 евро и Sonderausgaben в размере 36 евро. Таким образом, необлагаемый налогом пенсионный доход будет выше, чем Grundfreibetrag.

Süddeutsche Zeitung приводит таблицу, в которой показано, какая примерная сумма пенсионных доходов не облагается налогом в зависимости от того, когда человек вышел на пенсию.

*Месячная пенсия после корректировки в июле 2022 года; взнос на медицинское страхование 7,95% (средний дополнительный взнос), страхование долгосрочного ухода 3,05%.

«Пенсионеры могут воспользоваться этой таблицей, — цитирует Süddeutsche Zeitung налогового эксперта. — Если пенсия ниже указанной суммы, то налог не взимается, и не обязательно подавать декларацию. Если выше, то декларацию подавать нужно».

Однако ОстВест всё же рекомендует вам обратиться к налоговому консультанту, чтобы рассмотреть со специалистом ваш конкретный случай.

Декларируйте страховки или пожертвования

Пенсионерам в Германии рекомендуется использовать все возможности для экономии. Например, взносы на обязательное медицинское страхование и страхование на случай длительного ухода — это большая статья расходов, и они могут быть вычтены из налогов.

Также можно вычесть расходы на страхование ответственности и даже пожертвования, например, для Украины.

Вычет расходов на лекарства и уход

Пенсионеры могут уменьшить свои налоги, вычитая расходы на медицинское обслуживание. Например, траты на лекарства, отпускаемые по рецепту, или медицинские приспособления, такие как очки или слуховые аппараты, могут быть заявлены в налоговой декларации как чрезвычайное бремя.

«Однако вычету подлежит только та часть, которая превышает разумное бремя, — рассказал журналистам Süddeutsche Zeitung один из экспертов. — Размер этого разумного бремени зависит от доходов и от того, состоит ли человек в браке или нет. Однако при небольших пенсиях предел достигается сравнительно быстро».

Вычет расходов на работы по дому

Пенсионеры могут также заявить о расходах на работы по дому или уборку в счёт уплаты налогов. Налоговая инспекция признаёт расходы в размере до 20 000 евро в год. Вычету подлежит максимум 20% от этой суммы, то есть — 4 000 евро.

Арендаторы могут также декларировать счета за коммунальные услуги (например, на уборку дома) или услуги сиделки, которая помогает готовить, делать покупки или соблюдать личную гигиену.

Как и другие налогоплательщики, пенсионеры могут заявить в налоговой декларации расходы на работу мастеров по дому и вокруг него. Они также могут вычесть 20% от суммы до 6 000 евро — максимум 1 200 евро. Однако это относится только к самой работе, а не к материалам. Важно, что счёт должен быть оплачен банковским переводом.

Подавайте налоговую декларацию вовремя

Если налоговая инспекция попросила вас подать налоговую декларацию за предыдущие годы, вам следует уложиться в установленный срок. В противном случае придётся заплатить за просрочку.

Крайний срок подачи декларации за текущий 2022 год — 2 октября 2023 года. Если вы не успеваете к этому времени, то можете обратиться в налоговую инспекцию с письменным заявлением о продлении срока подачи. Однако вы должны указать уважительные причины.

Как правило, после подачи декларации наступает срок уплаты налога. Если речь идет о сумме более 400 евро в год, налоговая служба устанавливает авансовые налоговые платежи на следующий год — они выплачиваются ежеквартально.

Если вы обратитесь к услугам налогового консультанта, то и эти расходы можно будет задекларировать в следующем году.


Как облагается налогом пенсионный доход?

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Getty Images)

Когда вы планируете уйти на пенсию, интересно подумать о путешествиях, играх в гольф, развлечениях и ресторанах, которые у вас впереди. Ты заслужил это! Вы также можете финансово помочь своим детям и внукам. Однако многие пенсионеры не принимают во внимание кумулятивное влияние федерального подоходного налога и подоходного налога штата на снятие средств со своих заначек. Это ошибка, потому что то, как облагается налогом пенсионный доход, является важным фактором.

Налоговое законодательство США считает большинство форм пенсионного дохода справедливой игрой, включая пособия по социальному обеспечению, пенсии и изъятия из ваших 401 (k) и традиционных IRA. И если вы не живете в штате без подоходного налога, вы можете ожидать, что ваш родной штат также будет звонить вам на пенсию. (Налоги на пенсионеров варьируются от штата к штату, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей Налоговой картой для пенсионеров, чтобы узнать об общем влиянии налогов каждого штата на ваш пенсионный доход.) Сделайте себе одолжение перед выходом на пенсию и .взгляните на то, как облагаются налогом 12 распространенных источников пенсионного дохода.

[Получите бесплатный выпуск The Kiplinger Tax Letter , со своевременными налоговыми советами и рекомендациями, которые помогут защитить ваше с трудом заработанное богатство в связи с изменением налогового законодательства. Для получения бесплатной копии от вас не требуется никакой информации. ]

1/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом традиционные IRA и 401(k)s

Сберегателям нравятся пенсионные счета с отсрочкой уплаты налогов, такие как 401(k)s и традиционные IRA. Взносы в планы обычно уменьшают их налогооблагаемый доход, экономя их деньги на их налоговых счетах в текущем году. Их сбережения, дивиденды и прибыль от инвестиций на счетах продолжают расти на основе отложенного налогообложения.

Они склонны забывать о том, что они будут платить налоги в будущем, когда выйдут на пенсию и начнут снимать деньги, и что эти налоги применяются к их доходам и их доналоговым или вычитаемым взносам. Вы можете отложить снятие средств, но деньги не могут оставаться на этих счетах вечно. В какой-то момент вы должны снять деньги со счетов. Требуемые минимальные распределения (RMD) в настоящее время начинают действовать в возрасте 73 лет для держателей традиционных IRA и 401 (k) s. Люди, которые работают после 73 лет, могут отложить получение RMD от своего нынешнего работодателя 401 (k) до выхода на пенсию, при условии, что они не владеют более 5% компании, в которой они работают. До 2023 г. возраст начала RMD составлял 72 года. Таким образом, если вам исполнится 72 года в 2022 г., вы должны получить свой первый RMD до 1 апреля 2023 г. 

Выход из традиционных IRA и 401(k)s облагается налогом по обычным ставкам подоходного налога, хотя любые взносы после уплаты налогов или невычитаемые взносы исключаются. Выплаты в возрасте до 59,5 лет, как правило, облагаются штрафом в размере 10% сверх обычного налога.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

2/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как Roth IRA и Roth 401(k)s облагаются налогом

Roth IRA имеют большое долгосрочное налоговое преимущество: взносы в Roths не подлежат вычету, но снятие средств не облагается налогом.

Два важных предостережения: У вас должен быть счет Roth IRA не менее пяти лет, прежде чем вы сможете снимать средства без уплаты налогов. Пятилетние часы начинают отсчитываться, когда деньги в первый раз вносятся в любой IRA Roth посредством взноса или конвертации из традиционного IRA. Во-вторых, хотя вы можете снять сумму, которую вы внесли, в любое время без уплаты налогов, как правило, вы должны быть не моложе 59,5 лет, чтобы иметь возможность снять прибыль без штрафа в размере 10% за досрочное снятие средств.

Аналогичные правила применяются к Roth 401(k)s – взносы не подлежат вычету, а снятие средств не облагается налогом при условии, что прошло не менее пяти лет с момента вашего первого вклада в этот Roth 401(k). Пятилетний период начинается 1 января того года, когда вы впервые внесли свой вклад в Roth 401(k), и заканчивается через пять лет.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

3/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом пенсии

Пенсионные выплаты, которые вы получаете от частных и государственных пенсий, полностью облагаются налогом по обычным ставкам подоходного налога, когда вы их получаете, при условии, что вы не делали отчислений в пенсионный план после уплаты налогов.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

4/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом пособия по социальному обеспечению

Некоторые получатели социального обеспечения не облагаются федеральным подоходным налогом на свои пособия. Но другим, в зависимости от их «предварительного дохода», не так повезло, и им, возможно, придется платить федеральный подоходный налог до 85% пособий. Чтобы определить свой предварительный доход, начните со своего дохода в строке 9 формы 1040 или 1040-SR (без суммы в строке 6b) и добавьте необлагаемые налогом проценты плюс 50% ваших пособий по социальному обеспечению. Если ваш предварительный доход составляет менее 25 000 долларов США (32 000 долларов США для супружеских пар, подающих совместную декларацию), ваши пособия по социальному обеспечению не облагаются налогом. Если ваш предварительный доход составляет от 25 000 до 34 000 долларов США (32 000–44 000 долларов США для лиц, подающих совместную декларацию), то до 50% ваших пособий облагаются налогом. Если ваш предварительный доход превышает 34 000 долларов США (44 000 долларов США для лиц, подающих совместную декларацию), то до 85% ваших пособий облагаются налогом.

У Налогового управления США есть удобный онлайн-инструмент (откроется в новой вкладке), который может помочь вам определить, облагаются ли ваши льготы налогом.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

5/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом доходы от страхования жизни

Любые доходы, которые вы получаете в качестве бенефициара по полису страхования жизни в случае смерти застрахованного лица, как правило, не облагаются налогом. Налоговые правила усложняются, если вы являетесь держателем полиса и сдали его за наличные. У IRS есть онлайн-инструмент (открывается в новой вкладке), который может помочь вам определить, облагаются ли доходы, которые вы получаете, налогом.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

6/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом аннуитеты

Если вы приобрели аннуитет, приносящий доход после выхода на пенсию, часть платежа, представляющего основную сумму, не облагается налогом; остальное облагается по обычным ставкам подоходного налога. Например, если вы приобрели аннуитет за 100 000 долларов, и через 10 лет он будет стоить 160 000 долларов, вы будете платить налог только с 60 000 долларов дохода. Страховая компания, которая продала вам аннуитет, обязана сообщить вам, что облагается налогом.

Применяются другие правила, если вы приобрели аннуитет за счет средств до вычета налогов (например, от традиционной IRA). В этом случае 100% вашего платежа будут облагаться налогом как обычный доход.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

7/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом продажи акций, облигаций и взаимных фондов

Если вы продаете акции, облигации или взаимные фонды, которыми владеете более года, выручка облагается налогом по долгосрочной ставке прироста капитала 0%, 15 % или 20%. Сравните эти цифры с максимальной ставкой налога в размере 37% на обычный доход.

Ставки 0%, 15% и 20% на долгосрочный прирост капитала основаны на установленных пороговых значениях дохода, которые ежегодно корректируются с учетом инфляции. На 2022 год ставка 0% применяется к лицам с налогооблагаемым доходом до 41 675 долларов США по разовым декларациям, 55 800 долларов США для подателей глав домохозяйств и 83 350 долларов США по совместным декларациям. Ставка 20% начинается с 459 751 доллара США для отдельных заявителей, 488 501 долларов США для глав домохозяйств и 517 201 долларов США для совместных заявителей. Ставка 15% предназначена для физических лиц с налогооблагаемым доходом от 0% до 20%. Пороги доходов выше на 2023 год. На 2023 год ставка 0% применяется к физическим лицам с налогооблагаемым доходом до 44 625 долларов США по разовым декларациям, 59 долларов США.750 долларов для глав домохозяйств и 89 250 долларов для совместных деклараций. Ставка в размере 20% начинается с 492 301 долл. США для отдельных заявителей, 523 051 долл. США для глав домохозяйств и 553 851 долл. США для совместных подателей. Ставка 15% предназначена для физических лиц с налогооблагаемым доходом от 0% до 20%. Льготные ставки также распространяются на квалифицированные дивиденды ( см. ниже ).

Существует также дополнительный налог в размере 3,8% на чистый инвестиционный доход (NII) сверх ставки прироста капитала в размере 15% или 20% для плательщиков единого налога с измененным скорректированным валовым доходом более 200 000 долларов США и совместными налогоплательщиками более 250 000 долларов США. Этот дополнительный налог в размере 3,8% взимается с меньшего из NII или превышения модифицированного AGI над суммами в размере 200 000 или 250 000 долларов США.

Если вы продаете инвестиции, которыми владеете в течение года или меньше, прибыль является краткосрочной и облагается налогом по обычной ставке подоходного налога.

Если вы продаете с убытком, убыток может компенсировать прирост капитала за год, а также до 3000 долларов другого дохода. Чрезмерные убытки могут переноситься на неопределенный срок каждый год с учетом одного и того же налогового режима до тех пор, пока эти убытки не будут исчерпаны.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

8/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом дивиденды

Многие пенсионеры владеют акциями либо напрямую, либо через взаимные фонды. Дивиденды, выплачиваемые компаниями своим акционерам, рассматриваются для целей налогообложения как квалифицированные (чаще всего) или неквалифицированные. Квалифицированные дивиденды облагаются налогом по долгосрочным ставкам прироста капитала ( см. выше ). Неквалифицированные дивиденды облагаются налогом по обычным ставкам налога на прибыль.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

9/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом процентные счета

Обычные ставки подоходного налога применяются к выплате процентов по депозитным сертификатам, сберегательным счетам, счетам денежного рынка и корпоративным облигациям. Проценты по муниципальным облигациям освобождены от федерального налога. Аналогичным образом проценты по облигациям, выпущенным в родном штате инвестора, обычно освобождаются от подоходного налога штата (но проверьте законы своего штата). Ставки прироста капитала применяются, когда вы продаете корпоративные или муниципальные облигации.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

10/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом сберегательные облигации

Для целей федерального подоходного налога проценты по сберегательным облигациям стран EE и I США обычно облагаются налогом по обычным ставкам дохода в год погашения инструментов или в год их погашения, в зависимости от того, что наступит раньше. Держатели облигаций HH отчитываются и платят налог США на проценты ежегодно по мере их выплаты им. Проценты по сберегательным облигациям США не облагаются подоходным налогом штата и местными налогами.

Если вы возвращаетесь в школу в свои золотые годы, знайте, что проценты по облигациям EE и I, которые используются для оплаты высшего образования, могут не облагаться налогом при соблюдении определенных правил. Облигации должны быть куплены после 1989 покупателей в возрасте 24 лет и старше. Они также должны быть погашены для оплаты обучения в колледже, аспирантуре или профессиональном училище или оплаты держателя облигаций, супруга или иждивенца держателя облигаций. Стоимость проживания и питания не принимается. Кроме того, облигации должны быть оформлены на имя налогоплательщика. Бабушки и дедушки не могут использовать эту налоговую льготу для оплаты обучения своих внуков в колледже, если бабушка или дедушка не может в своей федеральной налоговой декларации указать внука как иждивенца.

Исключение дохода зависит от пределов дохода. В 2022 году он начинает постепенно отменяться для подателей совместных деклараций с измененным скорректированным валовым доходом более 128 650 долларов США и 85 800 долларов США для всех остальных. Налоговая льгота исчезает, когда модифицированный AGI достигает 158 650 и 100 800 долларов соответственно. В 2023 году он начинает поэтапно отказываться от совместных возвратных заявителей с модифицированным AGI на сумму более 137 800 долларов США и 9 долларов США.1850 для всех других файловых систем, и он исчезает, когда модифицированный AGI достигает 167 800 и 106 850 долларов соответственно.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

11/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом продажи домов

Дом часто является самым большим и ценным активом, которым владеют пенсионеры. К счастью, налоговое законодательство предоставляет щедрые льготы по федеральному подоходному налогу, когда вы продаете свой основной дом с прибылью. Если вы владели недвижимостью и использовали ее в качестве личного места жительства в течение как минимум двух из пяти лет до продажи, вы можете исключить до 250 000 долларов США из дохода (500 000 долларов США для супружеских пар, подающих совместную декларацию). Любая прибыль, превышающая исключение в размере 250 000 или 500 000 долларов США, облагается налогом по ставкам долгосрочного прироста капитала. Убытки не подлежат вычету.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

12/12

(Изображение предоставлено Getty Images)

Как облагаются налогом платежи по обратной ипотеке

Платежи, которые вы получаете по обратной ипотеке на свой дом, рассматриваются как необлагаемые налогом доходы от кредита, а не как доход. Кроме того, вы не можете вычесть проценты, которые вы в конечном итоге заплатите при погашении ипотечного кредита, если только вы не использовали первоначальные доходы для покупки, строительства или существенного улучшения дома, обеспечивающего кредит.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

Джой — опытный дипломированный бухгалтер и налоговый юрист со степенью магистра права. в области налогообложения юридического факультета Нью-Йоркского университета. После многих лет работы в крупных юридических и бухгалтерских фирмах Джой увидела свет и теперь использует свое образование, юридический опыт и глубокие знания федерального налогового законодательства, чтобы писать для Kiplinger. Она пишет и редактирует The Kiplinger Tax Letter и публикует статьи о федеральных налогах и пенсионных выплатах на kiplinger.com и 9.0013 Пенсионный отчет Киплингера . Ее статьи были подхвачены Washington Post и другими СМИ. Джой также появлялась в газетах, на телевидении и радио в качестве налогового эксперта, обсуждая изменения в федеральном налогообложении.

13 штатов, которые не облагают налогом ваш пенсионный доход

Twenty47studio/Getty Images

2 минуты чтения Опубликовано 13 февраля 2023 г.

Логотип Bankrate

Банкрейт обещание

В Bankrate мы стремимся помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. При этом мы строго придерживаемся , этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение для .

Когда рабочие дни подходят к концу, многие пенсионеры встают перед выбором, где провести свои золотые годы. Выяснение стоимости жизни в различных районах является важной частью процесса принятия решений, и налоги являются ключевым фактором. Не все штаты одинаково относятся к пенсионным доходам, таким как пенсионные выплаты или распределения по планам 401 (k) и IRA.

Вот что вам нужно знать о том, как различные штаты облагают налогом пенсионный доход, в том числе штаты, где вы вообще не будете платить налоги.

Штаты без подоходного налога

Пенсионные выплаты по планам 401(k) или IRA считаются доходом для целей налогообложения. К счастью, есть штаты, которые не взимают налоги с пенсионного дохода: Аляска, Флорида, Невада, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Вашингтон и Вайоминг.

Помимо этих восьми штатов, в Нью-Гэмпшире также нет подоходного налога, но он облагает налогом проценты и выплаты дивидендов, которые являются основой многих пенсионных портфелей. Вы можете избежать этого налога, удерживая активы, приносящие доход, в рамках плана с налоговыми льготами, такого как IRA, а затем получая распределение из плана. Поскольку распределение будет считаться доходом, штат Нью-Гемпшир не будет облагать вас налогом.

Штаты, не облагающие налогом пенсионный доход

В дополнение к девяти вышеперечисленным штатам, в которых подоходный налог вообще отсутствует, четыре штата не облагают налогом пенсионный доход: Иллинойс, Айова, Миссисипи и Пенсильвания. Вот что вы должны знать о каждом из них.

Иллинойс

Иллинойс взимает фиксированный подоходный налог штата в размере 4,95 процента, но все пенсионные доходы освобождаются от уплаты налога. Сюда входят пенсионные выплаты, а также выплаты по таким планам, как 401(k)s и IRA. Социальные выплаты также не облагаются налогом.

Айова

Начиная с 2023 года жители Айовы старше 55 лет не будут облагаться налогом на пенсионный доход благодаря новому закону, который был подписан в 2022 году. Ставки подоходного налога штата Айова варьируются от 4,4 до 6 процентов в 2023 году. но диапазон будет сужаться каждый следующий год до тех пор, пока в 2026 году не будет введена фиксированная ставка в размере 3,9 процента. Мы выполнили требования плана. Это означает, что досрочные выплаты из пенсионных планов могут не квалифицироваться как пенсионный доход и могут облагаться налогом и штрафом.

Пенсильвания

Пенсильвания взимает подоходный налог с населения по фиксированной ставке 3,07 процента. Пенсионный доход не облагается налогом в Пенсильвании, если выполняются требования плана. Выход из пенсионных планов, таких как IRA, до достижения необходимого возраста (59 ½) может привести к уплате налогов.

Другие вопросы, связанные с налогом на пенсионный доход

Хотя штаты, перечисленные выше, вообще не облагают налогом пенсионный доход, есть и другие штаты, в которых предусмотрены некоторые исключения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *